Programın Amacı

Ülkemizin son Beş Yıllık Kalkınma Planı incelendiğinde, nitelikli ara elaman ihtiyacının var olan bir problem olduğu vurgulanmış ve çözüm yolu olarak çağın gereklerine uygun eğitim veren yeni meslek yüksekokullarının açılması ya da var olan meslek yüksekokullarının bünyelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması gerektiği vurgulanmıştır. Yeni meslek yüksekokullarının ilçe merkezlerinde açılmasının uygun olduğu belirtilen planlarda, bu okulların ilçe merkezlerinin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını olumlu yönde değişmesi ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bu yapılırken eğitim kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve kaliteden ödün verilmemesi gerekliliği belirtilmiştir.

 

Üniversitemiz bu ulusal saptamadan hareketle hem ulusal hem bölgesel ihtiyaçlara katkıda bulunacak yeni programların açılması konusunda ülke ve bölge ihtiyaçlarını araştırarak, paydaşlarının da bilgi ve tavsiyelerini almış ve açılan Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ile hem bireylerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmayı, ayrıca kurum ve özel sektöre yönelik hizmet etmeyi hedeflemiştir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çağrı Merkezi Hizmetleri programı mezunlarına “Çağrı Merkezi Yetkilisi” ünvanı verilir. Çağrı sektörüne ilişkin faaliyet gösteren kurum ve işletmelerde bu unvanla görevlerini yaparlar.

İstihdam Alanları

Ülkemizde mevcut bulunan istihdam alanının fazla olması, buna karşın eğitimli bireylerin az olması sebebiyle istihdam olanı oldukça geniştir. Özellikle ülkemizde Çağrı Sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle bu alana ihtiyaç duyulacak istihdam sayısıda oldukça fazladır.

Meslekte İlerleme

Çağrı Merkezi Hizmetleri  ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

·         Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım

·         İletişim

·         İletişim Bilimleri

·         İletişim Sanatları

·         İnsan Kaynakları

·         İnsan Kaynakları Yönetimi

·         İşletme

·         İşletme Bilgi Yönetimi

·         Lojistik Yönetimi

·         Medya ve İletişim

·         Medya ve İletişim Sistemleri

·         Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

·         Yeni Medya

·         Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

·         Yönetim Bilişim Sistemler

Geçilebilecek bölümler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzlarında yayınlanmaktadır.