Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksek Okulu yaklaşık dört yıllık geçmişe sahip, ülkemizin en genç yüksek okullarından biridir. Okulumuz kurulduğu günden bugüne değin kendinden emin adımlarla ilerleyerek bilimin ışığında ve Atatürkçü çizgisinden taviz vermeyen eğitim ve öğretim anlayışıyla toplumumuza sosyal, paylaşımcı ve ülkemizin öz değerlerinin bilincinde bireyleri hazırlamak görevini yorulmadan sürdürmektedir. Böylece Atatürk’ün Türk Milleti’ne hedef gösterdiği “muasır medeniyetleri düzeyine” erişmek için kurum olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek çabası içindeyiz.

     Kemah Meslek Yüksekokulu olarak, Mesleki Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında yetiştirdiği elemanlar ve bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir. Meslek Yüksekokulumuza sizleri bekler, başarılı ve mutlu bir öğrencilik hayatı dilerim.

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin BULUT