KEMAH MESLEK YÜKSEKOKULU

          18/10/2007 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi’nde Kemah Meslek Yüksekokulu Kurulması uygun görülmüştür.
Yüksekokulumuz 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü olmak üzere 3 Bölümde toplam 150 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlanmıştır.
2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını veren Meslek Yüksekokulumuz 670 öğrenci ile öğrenimini sürdürmektedir.
         Yüksekokulumuzda 6 Bölüm ve Bu Bölümlere bağlı 6 Örgün, 2 İkinci Öğretim ve 1 Uzaktan Eğitim Programı olmak üzere toplam 9 program bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim, toplam 15 öğretim elemanı tarafından, 8 derslik, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 Arge laboratuarında gerçekleştilmektedir.Yarıyıl içerisinde düzenli olarak yürüütülen seminer ve konferanslarla eğitim-öğretim faliyetlerine destek sağlanmaktadır.ayrıca Yüksekokulumuz da kütüphane, kantin ve farklı dallarda sosyal ve kültürel faliyetleri yürütmek için çok amaçlı salon ile öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına hizmet vermektedir.

 

PERSONEL

       Yüksekokulumuz bünyesinde 10 Akademik 4 İdari olmak üzere toplam 13 personel bulunmaktadır. Akademik personel 2 öğretim üyesi ve 8 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca Erzincan Üniversitesi bünyesinde bulunun diğer fakülte ve yüksekokullarının öğretim üyesi ve elemanlarından faydalanılmaktadır.
Yüksekokulumuzda her program için modern araç ve gereçler ile donatılmıştır. 2 yıl süren eğitim süresinde sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri için gerekli tüm teorik ve uygulamalı bilgiler, kapsamlı bir eğitim programı ile verilmektedir.